- Sofia  tel.kontakte

fillimi > transmisione

Transmisione Rotork


ROTORK Remote Control [Rotork Rimout Konstol] projekton dhe prodhon transmisione me cilesi te larte pneumatike, hidraulike dhe elektrike per armature frenimi.

Gama e produkteve perfshin:

  • Transmisione me drejtim elektrik, pneumatik dhe hidraulik
  • Transmisione realizim Ex
  • Transmisione per temperatura jashtezakonisht te uleta
  • Komponente per bashkim

Terhiqni broshurat e produkteve permes sustave djathtes.