- Sofia  tel.kontakte

fillimi > automatizim

EMG


EMG [ЕМG] është prodhues prijës gjermani sistemeve për pozicionim dhe qendërzim të lentës në prodhimet e petëzimit. Firma prodhon edhe pajisje për monitorim dhe sigurim të cilësisë në prodhimet e pandërprera metalurgjike. REJA MP SHPK është përfaqësues të kompanisë dhe ofron këta artikuj:

  • Sisteme optike dhe induktive për qendërzim
  • Senzorë, agregate hidraulike dhe valvule proporcionale
  • Sisteme matëse për përcaktim automatik të parametrave mekanikë
  • Sisteme për matje të gjerësisë
  • Rregullatorë për bobina zhytëse

EMG është krijuar më 22 qershor të vitit 1946 si pjesë e grupit AEG. Selia kryesore ndodhen në qytetin Venden / Gjermani. Xhiroja vjetore e grupit elexis, pjesë e së cilës është ЕMG, е 171 mln. EUR.


Tërhiqni broshurat e produkteve përmes sustave djathtës.