- Sofia  тел.контакти

почетна > автоматизација

EMGEMG [ЕМГ] е водечки германски производител на системи за позиционирање и центрирање на лентата во производството на валани производи. Фирмата произведува и опрема за следење и обезбедување на квалитетот во континуираното металуршко производство. РЕЈА МП ДООЕЛ е застапник на компанијата и ги нуди следните производи:

  • Оптички и индуктивни системи за центрирање
  • Сензори, хидраулични агрегати и пропорционални вентили
  • Мерни системи за автоматско одредување на механички параметри
  • Системи за мерење на широчина
  • Регулатори со потопен калем

EMG e основана на 22 јуни 1946 година како дел од групата AEG. Централата се наоѓа во Венден/Германија. Годишниот промет на групата elexis, дел од која е ЕMG, изнесува 171 млн. EUR.


Симнете ги брошурите со производи користејќи ги копчињата оддесно.