- Sofia  tel.kontakte

fillimi > rubinete sferike

PISTER

Nga viti 1970 PISTER [Pister] konsiderohet një prej prodhuesve më të autoritetshëm të rubineteve sferike për tension të lartë sie dhe të valvuleve magnetike dhe të valvuleve për montim blloku për të gjitha fushat e industrisë moderne.

REJA MP SHPK ofron këta komponentë, prodhim të firmës:

  • Rubinete sferike për hidraulikë
  • Rubinete sferike për gaz
  • Valvule elektromagnetike
  • Rubinete dhe valvule specifike për platforma për nxjerrje të naftës dhe të gazit
  • Transmisione për rubinete

Selia e firmës ndodhet në Mugenshturm - Gjermani. Uzina për prodhim të rubineteve sferike shtrihet në sipërfaqe prej 12 000 m² dhe në të punojnë 150 veta.


Tërhiqni broshurat e produkteve përmes sustave djathtës.