- Sofia  тел.контакти

почетна > топчести вентили

PISTER


Од 1970 година PISTER [Пистер] се смета за еден од најголемите реномирани производители на топчести вентили за висок притисок, како и на магнетни вентили и вентили за блок монтажа за сите области на модерната индустрија.

РЕЈА МП ДООЕЛ ги нуди следните компоненти, производство на фирмата:

  • Топчести вентили за хидраулика
  • Топчести вентили за гас
  • Електромагнетни вентили
  • Специјални вентили за платформи за добивање нафта и гас
  • Актуатори за вентили

Седиштето на фирмата се наоѓа во Мугенштурм - Германија. Фабриката за производство на топчести вентили се простира на површина од 12 000 кв. м. и во неа работат 150 лица.


Симнете ги брошурите со производи користејќи ги копчињата оддесно.