- Sofia  tel.kontakte

fillimi > produkte të kontrollit Barksdale

Barksdale

Produkte për automatizim Barksdale

Pa pasur rëndësi për cilën fushë ose për çfarë degë bëhet fjalë, çdo automatizim mund të kontrollohet si aplikim, transfero dhe interpretim të sinjaleve. Barksdale [Barksdejl] projekton dhe prodhon komponentët dhe sistemet e nevojshme nga senzori standard deri te kontroll elektronik të çdo aplikimi.Produkte me cilësi më të lartë

Ne kuptojmë problemet dhe detyrat, që qëndrojnë para klientëve tanë dhe gjithnjë jemi gati t’u ndihmojmë konsumatorëve me të gjitha njohuritë tona të specializuara, që kanë bërë emrin Barksdejl sinonim të kompetencës dhe cilësisë në fushën e kontrollit mekanik dhe elektronik të mjediseve të lëngëta dhe të gazit. Misioni ynë dhe detyra jonë është të projektojmë produkte të provuara me shkallë të lartë sigurie funksionale në përdorimin e përditshëm.

Qoftë në fushën e matjes dhe kontrollit mekanik ose elektronik, produktet Barksdale karakterizohet me nivel të lartë cilësie dhe sigurie.

Firima Barksdejl, ndodhet në Gjermani dhe përpunon zgjidhje të tërësishme dhe të orientuara tek e ardhmja tashmë 30 vjet. Emri i kompanisë do të thotë krijim të produkteve me cilësi të provuar dhe nivel të lartë të sigurisë funksionale.

Nr disponojmë rrjet tregtar global dhe mund të ofrojmë këshilla për sa u përket produkteve tona të reja për matje të tensionit, nivelit, debitit dhe temperaturës.

Për më shumë informacion shikoni katalogët tonë të produkteve: