- Sofia  tel.kontakte

fillimi > ekskavatorë

GRADALL

GRADALL [Gradal] është kompani amerikane, e cila ka krijuar për herë të parë ekskavator hidraulik në vitin 1941. Sot makinat GRADALL janë të njohur si ndihmës jashtëzakonisht të siguritë në veprimtaritë e specializuara dhe në proceset industriale - prishje, ndërtim i sistemeve të ujitjes dhe të drenimit, mirëmbajtje dhe ndërtim të autostradave dhe rrugëve hekurudhore, pastrim të rrënojave pas fatkeqësive natyrore. Këta ekskavatorë hidraulikë teleskopikë janë të pazëvendësueshëm në metalurgjinë, ku përdoren për pastrim të kovave furrave dhe industrinë minerale, ku pastrojnë nën transportuesit me lenta ose gërmojnë në galeri të mbyllura minierash.

REJA MP SHPK është përfaqësi e kompanisë dhe ofron tërë gamën produkteve të GRADALL:

  • Ekskavatorë për metalurgjinë dhe industrinë minerale
  • Ekskavatorë për ndërtimin civil
  • Vegla dhe aksesorë

Nga krijimi i kompanisë në vitin 1940 në tërë botën janë shitur mbi 15000 ekskavatorë teleskopi që mbajnë markën GRADALL. Punëtorët e angazhuar me prodhimin e këtyre makinave legjendare janë më shumë se 1000. Qendra e korporatës ndodhet në Nju Filadelfija / Ohajo (ShBA).


Ekskavatorë hidraulikë teleskopi

Ekskavatorët hidraulik Gradall që ofrohen janë unikal për nga funksionaliteti dhe larmia e përdorimit të tyre dhe kanë vend prijës në fushën e teknikës industriale dhe të ndërtimit. Lëvizshmëria dhe kapaciteti i tyre i bëjnë jashtëzakonisht të përshtatshëm për përdorim në fushën ndërtimit, industrisë, furnizimit me ujë dhe kanalizimit.

Ekskavatorë hidraulikë Ekskavatorë hidraulikë

Ekskavatorët hidraulikë me shigjetë teleskopike që lëvizet 360°, që ka vetëm Gradall, janë jashtëzakonisht të përshtatshme për veprimtari gërmimi dhe shkatërrimi, që rrafshim të terreneve dhe për formimin e argjinaturave.
Gjatësia e shigjetës mund të arrijë më shumë se 15 metra në varësi nga modeli, ndërsa profili i ulët i punës lejon kryerjen e veprimtarive të riparimit nën ura dhe struktura të tjera rrugore ku shigjeta e zakonshme nuk mund të arrijë.

 
Makina industriale Makina industriale

Makinat Gradall që përdoren në industri, janë projektuar për punë në uzina metalurgjike dhe në miniera. Shigjeta unikale teleskopike me mundësi për rrotullim 360° jep mundësi për punë në vende në të cilët arrihen vështirë, ndërsa në saj të hidraulikës së montuar makina automatikisht akordohet me regjim më të përshtatshëm. Aparatura kontrolluese në kabinën e operatorit garanton shfrytëzim afatgjatë të makinave Gradall.


Mundësi për furnizim të makinave të reja dhe të riparuarave vegla të ndryshme për nga lloji dhe funksionet, sipas porosisë individuale dhe në përshtatje me nevojat e klientit. Të gjitha ato kanë kaluar me sukses testime dhe provat praktike në nënën - prodhuese dhe në kushte pune dhe u përgjigjen standardeve botërore për cilësi.Ekskavatorë Gradall Ekskavatorë Gradall Ekskavatorë Gradall

Pastrim në anekse të
ngushta dhe të thella

Çekiç hidraulik

Pastrim i baltës

Ekskavatorë Gradall Ekskavatorë Gradall Ekskavatorë Gradall

Mirëmbajtje e furrës
metalurgjike

Veprimtari ndërtimi

Heqje e shtresës rrugore


Tërhiqni broshurat e produkteve përmes sustave djathtës.