- Sofia  tel.kontakte

fillimi > shkëbyes nxehtësie

UNIVERSAL HYDRAULIK

UNIVERSAL HYDRAULIK [Universal Hidraulik] është prodhues me autoritet i shkëmbyesve të nxehtësisë pllakëzorë, tubash dhe ajrorë. Programi me produkte, që ofrojmë përfshin këta komponentë:

  • Ftohës me ujë dhe vaj me veshje tubash
  • Ftohës të ngjitur dhe me module pllakëzore
  • Ftohës ajror

UNIVERSAL HYDRAULIK është krijuar në vitin 1983 në Frankfurt/ Main. Ka tre uizina për prodhimin e shkëmyesve të nxehtësisë. Në firmën punojnë 55 nëpunës.

Shkëmbyes nxehtësie me vaj dhe ujë

EKM EKM

Pako tubash me lastra alumini, që sigurojnë sipërfaqe ftohëse katër herë më të madhe në krahasim me shkëmbyesin e zakonshëm me tuba. Kapacitet ftohës deri 230 kW. Qëndrueshmëri te presion pune të lartë: max 35 bar. Kapakë mbyllës që lëvizen, që sigurojnë arritje të shpjetë për pastrimin e tubave për ujë. Mundësi supëelentare për ndërtim të flegrës së brëndshme shkakruese. (e patentuar).
Sipas kërkesës së klientit: variant për punë me ujë deti.


ECM ECM

Pako tubash me lastra alumini. Një shkëmbyes kompakt nxehtësie i përpunuar mbi bazën e modeleve të serisë ЕКМ, por për aplikime më të gjëra.
Kapacitet ftohës: deri 900 kW.
Prurja e vajit: 1000 l/min.
Trysnia maksimale: 20 bar.


AM AM

Shkëmbyes nxehtësie me tuba me tuba të lëmuara dhe segmente të brendshme kthese. I ngjashëm serisë СМ, por të bazuar mbi standardi ITT (Standardi amerikan) 100% mund të zëvendësohet me modelet e serisë BCF.
I përshtatshëm për përdorim ujë - ujë.
Sipas kërkesës së klientit: variant për punë me ujë deti.


UKTM UKTM

Pako tubash me lampel alumini.
Një ftohës jashtëzakonisht kompakt për montim në rezervuar, i përpunuar mbi bazën e modeleve të serisë EKM me karakteristika shumë të mira teknike.
Projektuar për montim brenda rezervuarit. Zë sipërfaqe të vogël dhe nuk ka nevojë nga shumë tuba.


CM - SSCM CM - SSCM

Shkëmbyes nxehtësie me tuba të lëmuara dhe segmente të brendshme kthese. Gama e ofruar përbëhet prej 106 modelesh, të përpunuara nga materiale të ndryshme. Modeli SSCM, për shembull, është përpunuar plotësisht prej çelikut që nuk ndryshket.
Kapaciteti ftohës: deri 300 kW.
Debiti i vajit: deri 760 l/min. Presioni maksimal: 20 bar.


АМ / FS АМ / FS

Shkëmbyes nxehtësie me tuba të lëmuara dhe segmente të brendshme kthese, të përpunuar mbi bazën e modeleve të serisë AM.
Tubat e dyfishta nuk lejojnë përzierje të fluideve dhe sigurojnë mbrojtje nga supër tension dhe korrozion.


PWT PWT

Shkëmbyes nxehtësie me pllakëza prej çelikut që nuk ndryshket.
Kompakt dhe i leverdishëm ekonomikisht.
Presion i vajit: deri 30 bar.
Debiti i vajit: nga 25 deri 3000l/ min.
Temperatura e punës nga -100 deri +195°C.
Ofrohet me mbulesë nikeli. Gama e pasur e dimensioneve që mund të bashkohen si edhe izolime shkumë e fortë poliuretani PU.


TL TL

Shkëmbyes nxehtësie me pllakëza prej çelikut që nuk ndryshket me lidhje filete. Pllakëzat janë vendosur në një kornizë dhe lidhen midis tyre me dy pllaka shtrënguese. Në këtë mënyrë mund të demontohen shumë shpjet, gjë që lejon pastrim dhe mirëmbajtje e lehtë. Mundësi për zgjerim përmes montimit të pllakëzave suplementare.
Presion i vajit: deri 25 bar. Debiti i vajit : nga 25 deri 3000 l/ min.
Temperatura e punës nga -40 deri +170°C.


LKI / LKU LKI

Ftohës ajror – vajor për përdorime industriale.
Gama e gjerë modelesh: nga LKI 100 deri LKI 1000.
Konstruksion blloku.
Presion maksimal pune: 26 bar.
Mënyra e derdhjes me një rrugë dhe me dy rruga.


KLM / LKHYD KLM / LKHYDFtohës ajror - vajor - variant mobil.
Sipas dëshirës së klientëve ofrohen edhe modele, të ndryshme nga standardet.
Presioni statik pune: max 26 bar.
Model LKM - ushqim 12V dhe 24 V.
Model LKHZD ofrohet me drejtim hidraulik.

АОСМ АОСМ

Ftohës ajror – vajor për përdorim industrial dhe mobil.
Lamele alumini me tuba bakri.
Kapaciteti ftohës deri 75 kW me temperaturë pune 40°C.
Debiti i vajit deri 675 l/min.
Suplementarisht ofrohet valvul kthese. Asetë që ndërrohet edhe filtrit ajror.Sisteme ftohëse filtrimi

TFS / A TFS / A

Agregat kompakt për ftohe të rrymës paralele. Sistemi përbëhet prej pompës, motorit elektrik dhe ftohësit ajror - vajor dhe punon veçmas dhe në mënyrë të pavarur nga pajisja kryesore. Pompa është bashkuar me motorin elektrik drejt për së drejti me fllanxhë.
Nivel jashtëzakonisht i ulët i zhurmës në saj të pompës me akumulim të brendshëm. Janë të mundshme pozicione të ndryshme montimi. Ofrohen në tre variante.


TFS - 1 TFS - 1

Agregat kompakt për ftohe të rrymës paralele. Në dallim nga TFS/A këto ventilatori nxjerr nxehtësinë në drejtim te lartë. Korpusi suplementarisht pakëson nivelin e zhurmës. Sipas dëshirës së klientit mund të motohen filtër ajror dhe vajor.
The unit is available in four different sizes.
Ofrohen në katër variante.


KFS KFS

Agregat kompakt për ftohje të rrymës paralele.
Sistemi përbëhet nga pompa, motor elektrik, filtër dhe shkëmbyes nxehtësie vajor - ujor (EKM ose PWT), që punojnë së bashku.
Ftohje të pandërprerë paralele të fluidit të punës e rrit punën efektive dhe të sigurt të sistemeve hidraulike.


Përpunime speciale Përpunime speciale

Përpunime individuale me kërkesë të klientit si agregate për ftohje në varg paralele (50-100kW).
Mundësi suplementare për komponentë hidraulikë si filtra, valvul për rregullimin e ujit, për kontroll të temperaturës. Për ftohje më të mirë mund të bashkohen disa shkëmbyes nxehtësie.


Tërhiqni broshurat e produkteve përmes sustave djathtës.