- Sofia  τηλ.Επαφές

αρχή > υδραυλικοί συσσωρευτές

BolenzSchaefer

BOLENZ & SCHÄFER [Μπόλεντς < Σέφερ] είναι γερμανική εταιρεία, η οποία εφεύρε τον εμβολικό υδραυλικό συσσωρευτή το 1952. Και σήμερα η εταιρεία αυτή προασπίζεται επιτυχώς την ηγετική θέση της στην κατασκευή, προμήθεια και συναρμολόγηση ενεργειακού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού στην μεταλλουργία και σε πολλούς άλλους κλάδους της βιομηχανίας. Τα τελευταία χρόνια στον κατάλογο προϊόντων της προστέθηκαν προϊόντα της ειδικευμένης σιδηροδρομικής υδραυλικής και μετασχηματιστές πίεσης Η ΡΕΑ ΜΠ ΜΕΠΕ προσφέρει τα παρακάτω προϊόντα:

 • Εμβολικοί υδραυλικοί συσσωρευτές
 • Εμβολικό εξοπλισμό υδραυλικής συσσώρευσης
 • Μετατροπείς πίεσης
 • Σκεύη υπό πίεση
 • Σιδηροδρομικό υδραυλικό εξοπλισμό

BOLENZ & SCHÄFER ιδρύθηκε το 1943 στο Ντόρτμουντ. Στο εργοστάσιο υδραυλικών συσσωρευτών και σταθμών συσσώρευσης, στο Έκελσχαουζεν – Γερμανίας εργάζονται περίπου 100 εργατοϋπάλληλοι.


Εμβολικοί υδραυλικοί συσσωρευτές της BOLENZ & SCHÄFER


Εμβολικοί υδραυλικοί συσσωρευτές
 • Εμβολικοί συσσωρευτές χωρητικότητας 1 έως 1500 λίτρων και πίεση από 220 έως 1200 bar.
 • Σκεύη υπό πίεση με όγκο - 50 λίτρα και πίεση 220 και 360 bar.
 • Ειδικοί συσσωρευτές για χαμηλές θερμοκρασίες από -40°С έως +80°С πίεση εργασίας 375 bar.
 • Σύνθετοι σταθμοί συσσώρευσης, ενισχυμένοι με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και εξοπλισμό
 • Υδραυλικός εξοπλισμός για αμαξοστοιχίες φορτίων - υλικών επιχωμάτωσης – το υδραυλικό πρόσμιγμα με εμβολικό υδραυλικό συσσωρευτή της Bolenz& Schäfer χρησιμοποιείται για το άνοιγμα και το κλείσιμο των παράπλευρων στοιχείων των βαγονιών.

Οι εμβολικοί συσσωρευτές, οι ειδικοί συσσωρευτές και οι σταθμοί συσσώρευσης της Bolenz & Schäfer διατίθενται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά αποδοχής.Εφαρμογή των εμβολικών συσσωρευτών στα υδραυλικά συστήματα

 • Ως ενεργειακός συλλέκτης σε παλμικά συστήματα
 • Για διατήρηση μόνιμης πίεσης
  • Σε περιπτώσεις διαρροής
  • Σε περιπτώσεις μεταβολής όγκου ως αποτέλεσμα διαφοράς
  • θερμοκρασίας ενόψει της διαφορετικής κατανάλωσης στο υδραυλικό σύστημα
 • Ως ενεργειακό απόθεμα σε περιπτώσεις κρίσιμης ανάγκης
 • Για απόσβεση εναλλαγών
 • Ως προφυλακτήρας / αμορτισέρ
 • Ως ελαστικό στοιχείο
 • Ως γεννήτρια ενέργειας
 • Κατάλληλοι για εφαρμογή σε υγρά

Κατασκευή

Τα βασικά στοιχεία των εμβολικών συσσωρευτών της Bolenz & Schäfer είναι:
 • Χυτός σωλήνας με καλά επεξεργασμένη εσωτερική επιφάνεια για την επίτευξη χαμηλής τριβής και αξιοπιστίας για εργασία σε κρίσιμες καταστάσεις.
 • Κάλυμμα σφραγισμένο από τις δύο πλευρές με О- δακτύλιους και ακινητοποιημένο με δακτύλιους σπειρώματος
 • Ελεύθερο /πλεούμενο/ έμβολο με σύστημα σφράγισης τριών σημείων. Οι χώροι μεταξύ των σφραγίδων δεν είναι υπό πιέση
 • Στόμιο με αντίστροφη βαλβίδα πλήρωσης αερίου σε περίπτωση εργασίας χωρίς δοχείο υπό πίεση (δεν είναι απαραίτητο αν θα τοποθετηθεί δοχείο υπό πίεση)

Τρόπος εργασίας

Το ένα μέρος του εμβολικού συσσωρευτή της Bolenz & Schäfer είναι γεμάτο άξωτο (N2), τάξης 4,0 ως προεπιλεγμένη πίεση р0. Το έμβολο είναι δίπλα στην βαλβίδα κλεισίματος από την πλευρά του υγρού. Όταν η πίεση από την πλευρά του υγρού ξεπεράσει την προεπιλεγμένη πίεση κατά 10% περίπου, το έμβολο απομακρύνεται από τη βαλβίδα που κλείνει. Το άλλο μέρος του εμβολικού συσσωρευτή γεμίζει υγρό υπό πίεση και η συμπίεση του αερίου φθάνει την μέγιστη πίεση λειτουργίας р2. Η συσσωρευμένη υπό πίεση ποσότητα υγρών εργασίας μπορεί ανά πάσα στιγμή να εισέλθει στο υδραυλικό σύστημα για την κάλυψη των αναγκών σε στιγμές αιχμής. Η πίεση λειτουργίας μειώνεται έως р1.Διαδικασία εργασίας, ρύθμιση

Έλεγχος της πίεσης:
Με μανόμετρο ή δείκτη εγγραφής της πίεσης σε οθόνη. Σε ορισμένες περιπτώσεις δύναται να εκτελούν και μεταγωγικές λειτουργίες.

Ρύθμιση της πίεσης:
Η πίεση ρυθμίζεται με αυτόματους ρυθμιστές πίεσης, μανόμετρα επαφής, βαλβίδες μεταγωγής ή ρυθμιζόμενες αντλίες.

Θέση του εμβόλου:
Η θέση του εμβόλου μπορεί να ελέγχεται με λαβή μεταγωγής και / ή διευθυνόμενο διακόπτη εξ’ αποστάσεως ή οπτικά, με οπτική συσκευή. Με το νέο σύστημα ΚΜΕ η θέση του εμβόλου μπορεί να ελέγχεται συνέχεια.
Οι διαφορετικές θέσεις του εμβόλου / βαθμίδες φόρτισης / μπορούν να ρυθμιστούν για την εναλλαγή των λειτουργιών. Τα στοιχεία για τις αξίες της πίεσης και τη θέση του εμβόλου μπορεί να μεταβιβαστούν σε κεντρικό ελεγκτή προκειμένου χρησιμεύσουν για την ομαλή λειτουργία και τη ρύθμιση του συστήματος.Σταθμοί συσσώρευσης

Οι εμβολικοί υδραυλικοί συσσωρευτές της Bolenz & Schäfer είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί για χρήση σε συνδυασμό με κατάλληλο αριθμό φιαλών αερίου υπό πίεση.
Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που παρέχουν οι συνδέσεις φλάντζας, προκειμένου να επιτευχθεί μεγάλη ροή κατά την αραίωση του συσσωρευτή σε στιγμές αιχμής έχει πολλαπλές εφαρμογές.


Σταθμοί συσσώρευσης
 1. Σταθμός συσσώρευσης της Bolenz & Schäfer για υδραυλικό πιεστήριο με οριζόντια θέση του συσσωρευτή

 2. Σταθμός συσσώρευσης της Bolenz & Schäfer, προς χρήση στο σύστημα βλαβών σε λιμένα φεριμπότ

 3. Σταθμός συσσώρευσης της Bolenz & Schäfer, που χρησιμοποιείται ως ρυθμιστής σε υποβρύχια παράκτια βολιδοσκόπηση πετρελαίου και αερίου

 4. Σταθμός συσσώρευσης της Bolenz & Schäfer σε εγκατάσταση χύτευσηςΕνδεικτικές εφαρμογές

Πλατφόρμες πετρελαίου και αερίου Πλατφόρμες πετρελαίου και αερίου

Οι εμβολικοί συσσωρευτές της Bolenz & Schäfer χρησιμεύουν ως εφεδρική τροφοδότηση σε κρίσιμες καταστάσεις και βλάβες. Διατίθενται με όλα τα πιστοποιητικά που απαιτεί ο πελάτης, όπως: DNV, Lloyd's по NS 5802, ASME или BS.

 
Ηλεκτρικοί διακόπτες υψηλής πίεσης Ηλεκτρικοί διακόπτες υψηλής πίεσης

Κυκλώματα που διακόπτουν σε κλάσματα του δευτερολέπτου, απομονώνουν το βραχυκύκλωμα και έτσι αποτρέπουν ζημιές. Οι εμβολικοί συσσωρευτές της Bolenz & Schäfer παρέχουν τροφοδοσία σ’ αυτούς τους διακόπτες σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες και κλιματολογικές συνθήκες.

 
Αστικά λεωφορεία και αυτοκίνητα συλλογής σκουπιδιών Αστικά λεωφορεία και αυτοκίνητα συλλογής σκουπιδιών

Οι εμβολικοί συσσωρευτές της Bolenz & Schäfer ελαφριά σειρά χρησιμοποιούνται για διατήρηση της ενέργειας που προκύπτει από την εκκίνηση των φρένων, κάτι που δίνει δυνατότητα στο μεταφορικό μέσο να επιταχυνθεί έως 50 χλμ την ώρα χωρίς ισχύ από τον κινητήρα και με ελάχιστες εκπομπές καυσαερίων.

 
Μηχανές χύτευσης μετάλλου Μηχανές χύτευσης μετάλλου

Οι συσσωρευτές είναι εξαιρετικής σημασίας για την επίτευξη της απαραίτητης ταχύτητας χύτευσης 8 - 10 m /sec. Υπό πίεση 210 bar. Οι εμβολικοί συσσωρευτές της Bolenz & Schäfer το πραγματοποιούν αυτό καθ’ όλο το ημερονύκτιο, με ελάχιστη συντήρηση. Ως παράδειγμα αναφέρουμε τις μεγαλύτερες μηχανές χύτευσης μετάλλου στον κόσμο ισχύος 44 000 kN.

 
Υδραυλικά πιεστήρια Υδραυλικά πιεστήρια

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να επιτευχθεί μεγάλη ροή υπό πίεση 315 bar. Οι εμβολικοί συσσωρευτές καλύπτουν τις αιφνιδιαστικές αυξήσεις της πίεσης και αντισταθμίζουν τις απώλειες στο σύστημα. Στην εικόνα – πιεστήριο ροής Qmax=9000l/min για την παραγωγή επιφανειών ξυλείας, οπλισμένο με 8 συσσωρευτές ВSD, ο καθένας με δυναμικότητα λαδιού 350l και 8 δοχεία υπό πίεση, το καθένα με όγκο 1500l N2.

 
Εργοστάσια χύτευσης Εργοστάσια χύτευσης

Οι μεγάλες ροές - έως 4000 l/min υπό πίεση 120 bar, απαραίτητες για το άνοιγμα και το κλείσιμο πολλαπλώς των στύλων και για την διεύθυνση του συστήματος εκτίναξης, διασφαλίζονται από τους εμβολικούς σταθμούς συσσώρευσης.


Εμφανίστε τους καταλόγους προϊόντων πατώντας τα πλήκτρα δεξιά.