началоинформациясвържете се с насза нас
Продукти в кошницата:
0 продукта

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Декларация за поверителност на уебсайта на РЕЯ МП ЕООД.
РЕЯ МП ЕООД приема сериозно своята отговорност по отношение на защитата на данните на потребителите.
Декларацията за поверителност на нашия уебсайт определя вида данни, които събираме, начина, по който ги събираме, за какво ги използваме и как защитаваме тези данни.
Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 - Общ регламент за защита на данните(ОРЗД) на Европейския съюз.
Събиране на лични данни:
За да обработим Вашата заявка, ние събираме лични данни от Вас, наред с информацията, която научаваме за вследствие на това, че Вие използвате нашия уебсайт и/или в приложение и други уебсайтове, до които имате достъп чрез нашия.
Тези данни могат да включват имена на клиента, адреси, ЕГН, телефонни номера, имейл адреси при издаване на фактура или имена и адрес при издаване на стокова разписка.
Вие имате възможността да оттеглите съгласието си относно събирането, използването, прехвърлянето, обработването и поддръжката на данните от РЕЯ МП ЕООД и от нашите партньори по всяко време, като използвате опциите за отказ от съгласие.
Всички събрани данни при регистрирането Ви в сайта ще бъдат обработени в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.
Бихме могли да се свържем с Вас по имейл с информация относно промоции за продукти или допълнителни услуги. Но Вие имате възможността да се абонирате или да се отпишете да получавате такива съобщения, като посочите това на етапа на регистрация. Ще Ви бъде предоставена възможността да се отпишете при всяко електронно съобщение, което Ви изпращаме, ако не желаете повече да получавате нашите материали за директен маркетинг.
Промени в Декларацията за поверителност:
Ако декларацията за поверителност претърпи изменения, то всички те, отнасящи се до декларацията, ще бъдат публикувани на тази страница.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА НА РЕЯ МП ЕООД

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които РЕЯ МП ЕООД предоставя услуги на клиентите си посредством Интернет магазина www.rheamp.bg/magazin. Тези условия обвързват всички клиенти. С потвърждаването на Вашето съгласие изцяло приемате и се задължавате да спазвате тези условия.
1.2. Идентифицирането на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените лог-файлове на сървъра на www.rheamp.bg/magazin, съхранение на IP адреса на клиента, както и запазването на всяка друга необходима информация.
1.3. Продуктите и информацията за тях, намиращи се на Интернет страницата www.rheamp.bg/magazin, не представляват правно обвързваща оферта. Интернет-магазинът е демонстративен онлайн каталог, описващ част от продуктовата програма, предлагана от РЕЯ МП ЕООД.
1.4. След окончателното потвърждение на поръчката с натискане на съответния бутон, клиентът се съгласява да закупи стоките, намиращи се в генерирания списък с покупки, наречен "моята поръчка". Това действие има правно обвързваща сила. На клиента се изпраща потвърждение на поръчката по електронната поща на посочения от него електронен адрес. С изпращането на това потвърждение договорът се счита за сключен.
1.5. РЕЯ МП ЕООД запазва правото си да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични или поради други съображения. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на три работни дни РЕЯ МП ЕООД уведомява клиента за това. В случай, че клиентът е извършил плащане по поръчката, той може да избере, дали сумата да бъде възстановена или задържана за по-късно изпълнение на доставката.
1.6. Плащанията се извършват в лева с ДДС по сметка на РЕЯ МП ЕООД или в брой при наложен платеж

2. ДОСТАВКА
2.1. РЕЯ МП ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че то се дължи на забавяне от страна на обслужващата куриерска компания.
2.2. При доставка стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента. За евентуални повреди, удари и други щети той следва да информира РЕЯ МП ЕООД незабавно.
2.3. При посочен в заявката неверен адрес, лице за контакти и/или телефонен номер РЕЯ МП ЕООД не се обвързва с каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
2.4. При предаване на стоката клиентът или трето лице подписва придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на поръчката, но приема стоката, предмет на доставката.
2.5. РЕЯ МП ЕООД не носи отговорност за извършено предаване на поръчаните стоки на неупълномощено/неоторизирано лице в случай, че същото е приело доставката на посочения в поръчката адрес.
2.5. При отказ за получаване на стоката извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за връщане на стоката.
2.6. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, РЕЯ МП ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
2.7. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка, клиентът може да поиска тя да бъде заменена със съответстваща на направената от него в срок от 24 часа от получаването на доставката.
2.8. В случаите, описани в т. 2.5. и 2.6. всички платени от клиента суми са невъзстановими.

3. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
3.1. РЕЯ МП ЕООД предлага гаранционен документ за закупена стока, ако такъв се осигурява от производителя на стоката.

4. ЦЕНИ
4.1. Посочените в Интернет магазина цени са в български лева. Върху стойността на всички покупки се начислява ДДС.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
5.1. Клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в Интернет магазина www.rheamp.bg/magazin.
5.2. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
5.3. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчаните стоки според обявения на страницата www.rheamp.bg/magazinи неговата поръчка начин.
5.4. Всеки потребител, независимо дали е клиент на РЕЯ МП ЕООД, се задължава при ползване на услугите да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката, както и да уведомява незабавно РЕЯ МП ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
5.5. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
5.6. Клиентът няма право да се откаже от своята поръчка, освен в случая, описан в т. 1.5.
5.7. Клиентът няма право да върне получените от него стоки, освен в случая, описан в т. 2.7.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕЯ МП ЕООД
6.1. РЕЯ МП ЕООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който клиентите използват предоставяните услуги.
6.2. РЕЯ МП ЕООД  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.rheamp.bg/magazin.  
6.3. РЕЯ МП ЕООД  има право по всяко време, без уведомяване на клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на РЕЯ МП ЕООД, да прекрати или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на Интернет-магазина. РЕЯ МП ЕООД  не носи отговорност спрямо клиентите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.rheamp.bg/magazin.
6.4. След получаване на плащането РЕЯ МП ЕООД  прехвърля на клиента собствеността на заявената от него за покупка стока.
6.5. РЕЯ МП ЕООД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
6.6. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на РЕЯ МП ЕООД  във връзка с ползването на услугите от клиентите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за РЕЯ МП ЕООД.
6.6. РЕЯ МП ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
6.7. РЕЯ МП ЕООД  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти.
6.8. Информацията по предходния член може да бъде използвана от РЕЯ МП ЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на e-mail адрес magazin@rheamp.bg. РЕЯ МП ЕООД  събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които РЕЯ МП ЕООД  ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
6.9. РЕЯ МП ЕООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които РЕЯ МП ЕООД  не е предвидило и не е било длъжно да предвиди, включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на РЕЯ МП ЕООД  
6.10. РЕЯ МП ЕООД  има право да инсталира на компютрите на клиентите кукита (cookies). Те представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

7. ЛИЧНИ ДАННИ
7.1. РЕЯ МП ЕООД  гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. РЕЯ МП ЕООД  защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на поръчката за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, РЕЯ МП ЕООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
7.2. РЕЯ МП ЕООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. РЕЯ МП ЕООД е длъжно да предостави информацията по силата на закона.

8. ИЗМЕНЕНИЯ
8.1. РЕЯ МП ЕООД има право да променя Общите условия по всяко време и без предизвестие.
8.2. РЕЯ МП ЕООД има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия на основание промени в законодателството.

9. ТЕРМИНОЛОГИЯ
9.1. Под "Клиент" се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата www.rheamp.bg/magazin на своя компютър.
9.2. Под "Поръчка" се разбират избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоките от клиента.
9.3. Интернет-магазинът www.rheamp.bg/magazin е собственост на РЕЯ МП ЕООД.
9.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на РЕЯ МП ЕООД, съобразно българското законодателство.