>   > 

-

. (/, , . .), . - , . .



. , -V-. - . - , . .

-

. - , . , , . , . - , -, . .


, , , , . . , ( ). . .


. , . - - . -, - . - !



-

-

, . . , . . .



. , . , . - . .



. , (< 2 bar) (> 25 35 bar) - 15 bar. , .



. . - .



. , .