- Sofia  τηλ.Επαφές

αρχή > φίλτρα separ

Separ

Το Separ 2000 είναι φίλτρο που προορίζεται για τον διαχωρισμό νερού και μηχανικών ρύπων από πετρέλαιο. Το νέο πολυβάθμιο φυγόκεντρο σύστημα προσφέρει 100% λύση στο πρόβλημα των ρύπων στα καύσιμα .

Separ 2000 Separ 2000 προσφέρει:
 • Συμπαγές ντιζάιν
 • Υψηλή αποτελεσματικότητα
 • Χαμηλή υδραυλική αντίσταση
 • Μακροχρόνια εκμετάλλευση του διηθητικού στοιχείου
 • Εύκολη συναρμολόγηση
 • Εύκολη συντήρηση

Το Separ 2000 είναι νέας γενιάς φίλτρο καυσίμων. Το νέο φίλτρο Separ 2000 είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχωρισμού νερού και μηχανικών ρύπων από τα καύσιμα.
Η ύπαρξη ρύπων προκαλεί άμεση φθορά και ζημιά στις αντλίες καυσίμων και στα ακροφύσια, κάτι που υποβαθμίζει την αξιοπιστία και αυξάνει το κόστος της συντήρησης και της επισκευής τους.Τρόπος λειτουργίας του SEPAR 2000
Η διαδικασία διαχωρισμού νερού και διήθησης πραγματοποιείται σύμφωνα με μία νέα, πρωτότυπη μέθοδο, με προνόμιο ευρεσιτεχνίας, που εφαρμόζεται σε όλη τη γκάμα προϊόντων. Οι μειωμένες διαστάσεις, με διατηρημένες τις τιμές ροής, είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα της σειράς SEPAR 2000.
Separ 2000 προορίζεται για συναρμολόγηση στην απορροφητική πλευρά του συστήματος καύσης, μεταξύ του ντεπόζιτου της αντλίας απορρόφησης. Το καύσιμο εισέρχεται στο φίλτρο από το στόμιο А ή В, ανάλογα με το ποιο από τα δύο βολεύει καλύτερα τη συναρμολόγηση, καθώς αυτό που δεν χρησιμοποιείται κλείνει με ειδικό πώμα.

 1. Από την είσοδο η ροή του καυσίμου εισέρχεται στο εσωτερικό σύστημα ελασμάτων που την κυκλοφορούν.

 2. Το κυκλοφορούν καύσιμο φθάνει στον διηθητικό θάλαμο, όπου, ως αποτέλεσμα της φυγόκεντρης κίνησης, οι υδάτινοι και μηχανικοί ρύποι (διαστάσεων μεγαλύτερων των 30 μικρόν) κατευθύνονται προς τα τοιχώματα και κατακάθονται στον πάτο του θαλάμου.

 3. Στη φάση αυτή το καύσιμο πρέπει να διέλθει από το σύστημα ελασμάτων στην “εξωτερική πλευρά” του βασικού κορμού. Λόγω του διαφορετικού μήκους των ελασμάτων και της δύο δορές ταχύτερης αλλαγής της κατεύθυνσης της ροής του καυσίμου, τα μικρότερα σωματίδια νερού και μηχανικών προσμείξεων κολλούν στα ελάσματα. Αυτή η επίστρωση συσσωρεύεται και όταν το βάρος γίνει αρκετό πέφτει στον πάτο του θαλάμου. Ακόμη σ’ αυτή τη φάση επιτυγχάνεται η απομάκρυνση του μεγαλύτερου μέρους των ρύπων στο καύσιμο.

 4. Κάτω από το διηθητικό στοιχείο η διηθητική επιφάνεια αυξάνεται αρκετά και με τον τρόπο αυτό μειώνεται το ρεύμα του καυσίμου. Αυτή η αποτόνωση καθιστά εφικτό τον διαχωρισμό και των μικρότερων σωματιδίων νερού και μηχανικών προσμείξεων και την προσκόλληση τους στην εσωτερική επιφάνεια του διηθητικού κορμού που από την πλευρά τους επίσης συσσωρεύονται, δημιουργώντας μεγαλύτερα σωματίδια που ως αποτέλεσμα της βαρύτητας πέφτουν στον πάτο του θαλάμου.
  Ως αποτέλεσμα της προαναφερόμενης προκαταρκτικής διαδικασίας διαχωρισμού, το μεγαλύτερο μέρος των υδάτινων και μηχανικών ρύπων στο καύσιμο πέφτουν ή στον θάλαμο ή στις εσωτερικές επιφάνειες του φίλτρου που αυξάνει πολλαπλώς τον χρόνο εκμετάλλευσής του.

 5. Το διηθητικό στοιχείο φιλτράρει οριστικά τις υπόλοιπες υδάτινες και μηχανικές προσμείξεις στο καύσιμο. Αυτά τα διηθητικά στοιχεία κατασκευάζονται από ειδικό υλικό διαφορετικού βαθμού διήθησης.
  Το φιλτραρισμένο υγρό βγαίνει από το φίλτρο από τις εξόδους С ή D, και αυτή που δεν χρησιμοποιείται, κλείνει με ειδικό πώμα.


Διαδικασία αυτοκαθαρισμού
Με κλειστό τον κινητήρα, ανοίγει η βαλβίδα εξαερισμού κάτω από την βαλβίδα του φίλτρου (αν το ντεπόζιτο είναι στο πάνω μέρος του Separ φίλτρου και υπάρχει βαλβίδα για το καύσιμο, αυτή πρέπει να είναι κλειστή). Ανοίγει η βαλβίδα καυσαερίων συνδεδεμένη με τον θάλαμο. Το καθαρό καύσιμο που βρίσκεται μεταξύ βαλβίδας φίλτρου και καθαρής πλευράς του διηθητικού στοιχείου, διέρχεται αντίστροφα στο στοιχείο και καθαρίζει το διηθητικό υλικό από όλους τους συσσωρευμένους υδάτινους και μηχανικούς ρύπους. Παράλληλα, όλοι οι ρύποι στον θάλαμο παρασύρονται από το καύσιμο που βγαίνει από μέσα. Μετά το κλείσιμο της βαλβίδας καυσαερίων, ανοίγει η βαλβίδα εισροής καυσίμου και το σύστημα φορτίζεται. Η βαλβίδα εξαερισμού κλείνει και ο κινητήρας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Αν ο κινητήρας δεν μπορεί να φθάσει μέγιστες στροφές, επιβάλλεται η αλλαγή του στοιχείου.Συναρμολόγηση του φίλτρου

Η συναρμολόγηση του φίλτρου Separ 2000 είναι εξαιρετικά εύκολη και πραγματοποιείται στην απορροφητική πλευρά του καύσιμου συστήματος, μεταξύ του ντεπόζιτου και της αντλίας.

 • Τοποθετείστε το φίλτρο Separ 2000 σε εύκολο και προσιτό μέρος. Αν ήδη υπάρχει τοποθετημένο φίλτρο στην απορροφητική πλευρά, πρέπει να απομακρυνθεί.

 • Το Separ 2000 έχει δύο εισόδους και δύο εξόδους, που επιτρέπουν τη συναρμολόγηση σε διάφορες θέσεις.

 • Η πλέον κατάλληλη θέση συναρμολόγησης του φίλτρου είναι στο ύψος της αντλίας καυσίμου. Αν το φίλτρο τοποθετηθεί υπό του επιπέδου του ντεπόζιτου, μπροστά ενσωματώνεται επιπρόσθετος σφαιρικός κρουνός που αποτρέπει την εκροή καυσίμου, με την αλλαγή του διηθητικού στοιχείου.

 • Αν το φίλτρο τοποθετηθεί άνω του ύψους του ντεπόζιτου, επίσης συνιστάται η ενσωμάτωση επιπρόσθετου σφαιρικού κρουνού που αποτρέπει την εκροή καυσίμου αντίστροφα προς το ντεπόζιτο.

 • Αν δεν υπάρχει αρκετή πίεση στην είσοδο του φίλτρου, πρέπει ν’ ανοίξει η βαλβίδα και να γεμίσει καύσιμο για τη διευκόλυνση της αρχικής απορρόφησης στο σύστημα.

 • Πρέπει να αποφεύγεται τις απότομες κλίσεις 90° και τη στένωση της εσωτερικής διαμέτρου των σωληνώσεων, επειδή κάτι τέτοιο αυξάνει την υδραυλική αντίσταση στο σύστημα.

 • Χρησιμοποιείται μόνο σωληνώσεις σφραγισμένες με О-δακτύλιο και όχι κοχλίες με στόμιο και δακτυλίους χαλκού, επειδή είναι δύσκολη η σφράγισή τους, κάτι που επιφέρει μεγάλη πτώση της πίεσης.

 • Πάνω από τη βαλβίδα του φίλτρου πρέπει να προβλεφθεί τουλάχιστον 60 mm ελεύθερος χώρος, απαραί΄τητος για την αλλαγή του διηθητικού στοιχείου.

Σημαντικό:
Για τον καθαρισμό των πλαστικών θαλάμων πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο καθαρό πετρέλαιο, επειδή κάποιες ουσίες καθαρισμού μπορεί να φθείρουν την πλαστική ύλη.


Βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία
 • Προσφέρονται για αξίες ροής από 1 έως 260 l/min, που επιτρέπει την χρήση τους στη διήθηση των καυσίμων σε κινητήρες ισχύος από 5 έως 10 000 кw

 • Συμπαγείς διαστάσεις, δύο παραλλαγές εισόδου και εξόδου, εύκολη συναρμολόγηση
 • Υψηλά αποτελεσματικός διαχωρισμός του νερού από τα καύσιμα. (Στις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με RTÜV δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη νερού)

 • Παρατεταμένη διάρκεια χρήσης των διηθητικών στοιχείων, χάρη στην λειτουργία αυτοκαθαρισμού αντίστροφης ροής

 • Τα φίλτρα Separ 2000 προστατεύουν από φθορά και ζημιές τις αντλίες καυσίμων και τα ακροφύσια ψεκασμού των καυσίμων.

 • Εύκολη συντήρηση

Εφαρμογές του φίλτρου
 • Μηχανές για τις κατασκευές, συμπιεστές, αγροτικές μηχανές, κλαρκ, κ.α.
 • Μηχανές για τις κατασκευές, συμπιεστές, αγροτικές μηχανές, κλαρκ, κ.α.
 • Κινητήρες πλοίων – για τον σκοπό αυτό διατίθενται φίλτρα μεταγωγής. Συμπληρωματικά τοποθετείται δείκτης περιεκτικότητας νερού.

 • Σταθερές μηχανές – ηλεκτρογεννήτριες, αντλιακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός συγκόλλησης

 • Εξόρυξη μεταλλευμάτων
 • Υπάρχουν μοντέλα ειδικών εφαρμογών
 • Για εφαρμογές σε χαμηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος Separ 2000 διατίθεται σύστημα θέρμανσης

Tests and certificates
 • Rheinisch - Westfalischer TÜV
 • Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg
 • German Technical Department for Army Ship and Marine Weapons
 • Germanischer Lloyd Type Approval Certificate
 • Lloyd Type Approval Certificate
 • Bureau Veritas Type Approval Certificate
 • RINA

Εμφανίστε τους καταλόγους προϊόντων πατώντας τα πλήκτρα δεξιά.