- Sofia  tel.kontakte

fillimi > hidraulika ujore

Eaton


HAUHINCO [Hauhinko] është prodhuesi më i madh i pajisjeve dhe komponentëve hidraulikë dhe ujorë. Ata përdoren më shumë në metalurgjinë, industrinë minerale dhe në përpunimin e drurit. Në hidraulikën ujore në vend të vajit përdoret ujë i pastër ose emulsion vajor – ujor. REJA MP SHPK ofron këto produkte:

 • Valvule dhe shpërndarës
 • Pompa me piston për presion të lartë
 • Hidroagregatë dhe sisteme
 • Valvule për hidropastrim të bramcës

Kompania HAUHINCO është krijuar në vitin 1908 në Shprokhjovel, krahina Rur - Gjermani. Xhiroja vjetore për hidraulikën ujore arrin 22 mln. EURO. Në firmën punojnë më shumë se 100 specialistë.


Pompa dhe sisteme pompash

Pompa me tre plunzher, që vihen në lëvizje nga bosht me bërryla
ЕНР - 3К

 • Hap i shkurtër i plunzherit. Konstruksion jashtëzakonisht kompakt.
 • Bosht me bërryla, që vihet në lëvizje nga reduktor me një shkallë i montuar me vajosje të detyruar. Rendimente të larta, dhe qëndrueshmëri ndaj konsumimit
 • Qëndrueshmëri ndaj konsumimit dhe korrozionit të shtresës në pjesët e lëvizjes dhe guaranicionit. Shfrytëzim të gjatë.
 • Komponentët që kontaktojnë me fluidin janë prej materialit me rezistencë ndaj korrozionit. Janë të përshtatshme për përdorim te uji i pa përpunuar.
 • Plunzherë dhe rrota të dhëmbëzuara. Pompa është e përshtatshme për punë në kushte të ndryshme.
Pompat me tre plunzher të HAUHINCO ofrohen për punë me të gjitha fluidet neutrale me viskozitet nga 0.5 deri 4mm²/s

ЕНР 3К 12 për montim me fllanxhë

  ЕНР 3К 12 për montim me fllanxhë

ЕНР 3К 110 për montim me fllanxhë

  ЕНР 3К 110 për montim me fllanxhë

ЕНР 3К 150 për montim mbi pllakë

  ЕНР 3К 150 për montim mbi pllakëPompë me pesë plunxherë që vihen në lëvizje nga bosht me bërryl ЕНР - 5К 400 S

ЕНР - 5К 400 S
 • Pompë me pesë plunxherë. Karakteristika të përhershme debiti.
 • Bllok i pompës, i përpunuar plotësisht nga çelik që nuk ndryshket. Të përshtatshme për përdorim për ujë të papërpunuar dhe fluidë specialë.
 • Konstruksion i ri i valvuleve. Nivel i ulët i zhurmës. Humbje e vogël i tensionit. Shkëmbim i lartë i rendimentit.
 • Bosht me bërryl, që vihet në lëvizje nga reduktor i montuar me një shkallë me vajosje të detyruar. Rendimente të larta dhe qëndrueshmëri ndaj konsumimit.
 • Qëndrueshmëri ndaj konsumimit dhe korrozionit në pjesët e lëvizjes dhe guaranicionit. Shfrytëzim të gjatë.
 • Konstruksioni siguron mirëmbajtje dhe asistencë të lehtë.
HAUHINCO

Pompat me pesë plunzherë të HAUHINCO ofrohen për punë me të gjitha fluidët neutrale me viskozitet nga 0.5 deri 4mm²/s.


Valvule

Shpërndarës Shpërndarës

me drejtim direkt DN3 DN6 DN10
 • Mbyllje sferike
 • Plunzher qeramike
Me drejtim piloti DN6, DN12 deri DN175


Valvule për debit Valvule për debit
 • Droselë - DN3 DN6 DN10; DN10 deri DN100
 • Flegër të pakthyeshëm - DN3 DN6 DN10; DN12 deri DN150
 • Flegër të pakthyeshëm të drejtuar - DN10 deri DN32


Valvule për presion Valvule për presion
 • Për kufizim të presionit - DN3 DN6 DN10
 • Shkarkuese - DN12 DN20 DN40
 • Reduktuese - DN10 DN16
 • Mbrojtëse - S301 S305


Valvule proporcionale Valvule proporcionale
 • Për kufizim të presionit - DN3 DN6 DN10
 • Shkarkuese - DN12 DN20 DN40
 • Reduktuese - DN10 DN16
 • Mbrojtëse - S301 S305


Valvule sistemore Valvule sistemore
 • Për shkarkim të pompës - DN10 deri DN50
 • Flegër shkarkimi - DN40 deri DN250
 • Flegër për heqje të bramcës - DN50 deri DN125


Elektronikë Elektronikë

Pllakëz digjitale për drejtim të flegrave Hauhinco


Sisteme dhe pajisje

Valvule proporcionale Sistem hidraulik Presë karuseli

Drejtim i presës
përmes flegrave
proporcional

Sistem hidraulik për vënie
në lëvizje të linjës për petëzim të profileve

Presë karuseli për përpunim
të guranicioneve frenimi për industrinë e automjeteve


Tërhiqni broshurat e produkteve përmes sustave djathtës.