За нас

Рея МП ЕООД е специалист в областта на отоплението, климатизацията, охлаждането и вентилацията на превозни средства, плавателни съдове и специални автомобили и машини. Предлагаме цялостни решения – от проектирането и доставката на висококачествено оборудване с марките Webasto, Valeo, Dometic и Fischer Panda до монтажа, сервиза и гаранционното обслужване. В продуктовата ни програма са включени климатични инсталации, автономни отоплители, люкове и прозорци, аксесоари за кемпери и каравани, специализирани генератори с ниско тегло и ниво на шум, и много други продукти, осигуряващи комфорта и сигурността по време на работа и пътуване. 

„Рея МП” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ
№BG16RFOP002-2.073-7405-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

София, 11.08.2020
„Рея МП” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-7405-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 11.08.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.